"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

BENEFICJENCI PROJEKTU

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 12 bezrobotnych kobiet w wieku 25-36 lat, zamieszkałych w powiecie kieleckim (gm. Pierzchnica, Chmielnik, Pińczów), w tym 6 kobiet niepełnosprawnych z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym 3 kobiety niepełnosprawne fizycznie.

 

Pośród beneficjentek projektu będzie:

 

  • 5 matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
  • 3 kobiety długotrwale bezrobotne,
  • 4  działaczki społeczne.