"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 02.01.2013

Zakończenie projektu

Chcieliśmy poinformować, iż w m-cu listopadzie i grudniu 2012 r zrealizowano i opracowano 12 Indywidualnych Planów Działań dla 12 uczestniczek projektu. Plany zostały opracowane we współpracy z terapeutą i doradcą zawodowym. Tym samym zakończono wsparcie projektowe. Wszystkie założone wskaźniki projektu zostały osiągnięte. Uczestniczkom projektu serdecznie dziękujemy !