"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 24.10.2012

Zakończenie realizacji wsparcia szkoleniowego

Informujemy, iż zakończyliśmy realizację wsparcia szkoleniowego w projekcie. Aktualnie realizowane będą spotkania uczestniczek projektu z doradca zawodowym i psychologiem w celu opracowania Indywidualnych Planów Działań.

 

Zapraszamy