"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 23.08.2012

Zapraszamy

Zapraszamy chętne do wzięcia udziału w warsztatach interpersonalnych bezrobotne kobiety w wieku 25-36 lat zamieszkałe na obszarze gminy Pińczów i Pierzchnica (powiat kielecki i pińczowski).


Tematyka warsztatów:

  • komunikacja międzyludzka,
  • erystyka,
  • strategie wywierania wpływu na ludzi - obrona przed manipulacją,
  • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń,
  • doskonalenie koncepcji swojego JA w aspekcie interpersonalnym,
  • techniki budowania, utrzymywania dobrego kontaktu z ludźmi, współpracy zespołowej,
  • komunikacja - wzbudzenie motywacji do działania,
  • budowanie pozytywnego wizerunku, wiary w siebie.

 

Szczegółowe informacje w biurze projektu (siedziba Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie)