"Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej kobiet w powiecie kieleckim
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.05.2012- 31.12.2012

 

 

Szczegółowe informacje

----------

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 16

e-mail: -------@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl